Když Čimice ožívají

Beleterie, která se odehrává za humny

Na co se můžete těšit?

Mapa

Každá správná knížka má na předsádce mapu, aby si dychtivý čtenář mohl při čtení sám hledat, kde vlastně leží Mordor, jak daleko je to k Černému močálu, nebo kde se dá přebrodit řeka Osudu. Ani naše brožura nezůstane pozadu, ovšem mapu sídliště Čimice si musíte namalovat ve své hlavě.

Byly horní Čimice a na jih od nich dolní Čimice. Mezi nimi byla v Libčické ulici škola a u ní hřiště. Mezi školním hřištěm a dolními Čimicemi byla divoká zarostlá země nikoho, které se říkalo Polská zahrada, nebo také jen Polská. V dolních Čimicích byl domov důchodců a počítali jsme k nim i bohnický blázinec. Mezi školou a horními Čimicemi byla o něco menší země nikoho, které se nijak neříkalo, ale byla tam sběrna a areál státního podniku Sady, lesy, zahradnictví. Na západ od toho všeho bylo pole a na něm sloupy vysokého napětí. Za polem byly Dolní Chabry. To už byla vesnice a měli tam vlastní školu.

Teď pojďme na východ. Za školou byla školka, pak jesle, pak zdravotní středisko a pod ním sokolovna s tenisovými kurty. Za silnicí pak byl rybník a u něj hospoda. Za rybníkem bylo Čimické údolí, kde se dalo lézt po skalách. Na severovýchod od horních Čimic byl větrolam, kterým se dalo dojít do Drahanské rokle a jí potom až dolů k Vltavě. Na všech bílých místech, která vám na mapě zůstala, byla pole a jimi procházely hranice Prahy.

Teď máme mapu celou. Hřiště, na kterém se budou odehrávat všechny naše příběhy. Necelé dva čtvereční kilometry...

Tak takhle začíná jedna z knih, které se odehrávají v našich Čimicích. Chcete si ji přečíst celou ?

Petr Hugo Šlik - Bylo nás pět set

Vzpomínky na školní léta místního kluka

Cena: 100,- Kč

Pro koupi nás kontaktujte- blankarosi@seznam.cz

Emma Riedová - Suďte spravedlivě

Historická detektivka, jejíž jeden zapeklitý příběh rozmotává mistr Petr přímo na tvrzi v Čimicích.

Pro koupi kontaktujte autorku