Jak a kdo probouzí Čimice?

Žijeme v Čimicích už dlouhou dobu, naše děti tady vyrostly na místních kopcích, loukách a stráních. Dnes už mnohdy dojíždíme za prací do jiných čtvrtí, ale přesto, nebo možná právě proto bychom chtěli, aby byly naše Čimice pořád stejně čisté a panenské, a přesto se v nich dala najít zábava a program pro rodiny s dětmi, mladé lidi i starousedlíky.

Naše společenství je velmi různorodé, každý máme své plány a představy o našem soužití v Čimimcích. Co nás ale spojuje je touha po okrašlování okolí, opečovávání místních památek, oprašování historie naší lokality, vzájemné setkávání a podpora rodících se komunitních akcí.

Tyto stránky by měly poskytnout platformu větším či menším spolkům, kterých je v našich zdánlivě klidných Čimicích celá řada, a nabídnout jim prostor pro propagaci svých akcí. Proto zde najdete odkazy na místní organizace či řemeslníky. Vy, co chcete inzerovat vaši aktivitu a podnikání, pak posílejte informace sem